Make your own free website on Tripod.com

NAMAZ’DA MİKDAR-I KIRAETİN

HÜKÜMLERİ

 

TERCİH

 

              İmameynden vaki olan bu rivayet, İmam-ı Azam’dan vaki olan üçüncü rivayetle birleşmiş oluyor. Birinci rivayetin İmam-ı Azama nisbeti meşhur olduğundan müteahhirinin ekser kitablarında kıraetin farz miktarı İmam-ı Azama göre tam bir ayettir ve imameyne göre üç kısa ayet veya bir uzun ayet diye kayd edilmektedir. Tam bir ayet olmak sözünü (nun) ve (sad) gibi (*)(NUN, Kalem Suresi, Ayet:1.) (Sad Suresi, Ayet:1) Mudhammetan, Rahman Suresi, Ayet: 64) bir harften ve (mudhammetan) gibi bir kelimeden ibaret olan ayetlere de şamil olup, olmadığı hakkında bazı ulema ihtilaf etmişlerse de esas olan bunlara şamil olmamaktır. Yani bunlar okunacak olursa farz, yerini bulmaz.