Make your own free website on Tripod.com
FUKAHA-İ KİRAMIN NAKİLLERİNİN

HULASASI VE BA’ZI İZAHAT

 

İSTİHSAN

 

         (Mülteka) nın diğer şerhi olan (Damad) da; aynıyle böyle söylüyor. (Mültaka) kitabı; istihsan sözüyle bu dakikaya işaret de etmişti, maksadının bu olduğunu anlatmıştı. Çünkü istihsanın şer’ide manası; kendi kendine beğenmek olmayıp, bir esere dayanarak beğenmek ve diğere onu tercih etmek demekti.