Make your own free website on Tripod.com
FUKAHA-İ KİRAMIN NAKİLLERİNİN

HULASASI VE BA’ZI İZAHAT

 

HZ. HASEN’İN RİVAYETİ   

 

         Yanlış anlaşılan sözlerden biri de, (Hasan) in, İmam-ı Azam’dan; üç ayet hakkında rivayet ettiği sözdür. Bu söz, üç ayet okumakta hiç kerahat olmadığına delil zannediliyor. Binaenaleyh bunun da halli icap etmiştir: