Make your own free website on Tripod.com

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Kudüs şerif ahalisine müslümanların emîri Hazret-i

Ömer ibnilhattab radiyallahü teala anhü

Hazretleri tarafından verilen

EMÂN Mektubu

   Hazet-i Ömer radiyallahü teala anhü, İlya (kudüs) ahalisine şöyle bir emânmektubu verdi:

“İş bu mektub müslümanların emîri Abdullah Ömer’in İlya ahalisine verdiği emân mektubudur ki; onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanları ve diğer bütün milletler için yazılmıştır. Şöyle ki:

Müslümanlar, onların kiliselerine zorla girmeyecek, kiliseleri yakıp yıkmayacak, kiliselerin herhangi bir yerini tahrîb etmeyecek. Mallarından bir tanecik bile almayacak. Dinlerini ve ibâdet tarzlarını değiştimeleri ve İslâm dînine gimeleri için kendilerine karşı hiç bir zor kullanılmayacak. Hiçbir müslümandan en ufak bir zarar bile görmeyecekler. Eğer kendileri memleketten çıkıp gitmek isterlerse varacakları yere kadar malları, canları, ırzları üzerine emân verilecektir. Eğer burada kalmak isterlerse temâmen temînât altında olacaklar. Yalnız İlya (kudüs) ahâlisinin verdiği cizye (gelir vergisini) vereceklerdir. Eğer ilya halkından bâzilari, Rum halkı ile birlikte beraber, çıkıp gitmek isterlerse ve kiliselerini ve ibâdet yerlerini boşaltırlarsa, kiliseleri ve varacakları yere kadar canları, yol masrafları ve malları üzerine emân verilecektir. Yerli olmayanlar ister burada otursunlar, isterlerse gitsinler, ekin biçim zemanına kadar onlardan hiçbir vergi alınmayacaktır. ALLAH-ü Âzımüşşân ve Rasûlullah’ın (sallahü aleyhi ve sellem) emirleri ve İslâm halifelerinin ve umum müslümanların verdiği sözler bu mektubda  yazılı olduğu gibidir.