Make your own free website on Tripod.com

Nur Suresi

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Meali:

30- ( Ey Resûlüm ), Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar. Bu, kendileri için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır.

31- Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, zinetlerini ( süslerinin takılı olduğu boğaz, baş, gerdan kol, bacak ve kulakları gibi yerlerini ) açıb göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan ( yüz, eller ve ayaklar ) müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üzerine koysunlar ( göğüs ve boyunlarını göstermesinler ). Zinetlerini ( ve süs yerlerini ) ancak şu kimselere göstersinler ( gösterebilirler ) : Kocalarına, yahud babalarına, yahud kocalarının babalarına, yahud kendi oğullarına, yahud kocalarının ( başka anadan olma ) oğullarına yahud kendi erkek kardeşlerine, yahud erkek kardeşlerinin oğullarına, yahud kız kardeşlerinin oğullarına, yahud müslüman kadınlarına, yahud ellerindeki cariyelere, yahud (şehvetsiz ve kadına ) ihtiaycı olmıyan ( sırf yemek peşinde koşan ) uyuntu kimselere, yahud henüz kadınların gizli yerlerinin farkına varmamış olan ( erkek kadın münasebetini bilmiyen ) çocuklara. Gizledikleri zinetleri bilinsin diye, ayaklarını da  ( yere veya birbirine ) vurmasınlar. ( Erkekleri kendilerine meyil ettirmesinler ). Ey müminler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ki, dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız.

 

32- Bir de içinizden bekârları ve kölelerinizle cariyelerinizden salihleri ( evlenme durumunda olanları ) evlendirin. Eğer fukara iseler, Allah onalara fazlından rızık ihtiyaçlarını giderir. Allah’ın ihsanı geniştir. Alîm’dir = her şeyi hikmeti üzere bilerek verir.

 

33- Evlenmiye imkan bulamıyanlar, Allah fazlından onların ihtiyacını giderinceye kadar, iffetli kalmıya ( zinadan sakınmaya ) çalışsınlar. Kölelerinizden mükâtebe ( para kazanıb efendisine vermek suretiyle azad olmak ) istiyenleri de, eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız, hemen kitabete ( sözleşmeye )bağlayın ve onalrıa Allah’ın size verdiği malından verin ( size olan borçlarından düşürün ). Dünya hayatının geçici menfaatını kazanacaksınız diye, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın, hele iffetli olmak isterlerken… kim, onaları zinaya mecbur ederse, muhakkak ki Allah bu mecbur edilişlerinden ve tevbelerinden sonra kendileri hakkında Gafûr’dur = çok bağışlayıcıdır. Rahîm’dir = çok merhametlidir.